Mindfulness

We leven vaak in een illusie van stabiliteit, zekerheid en voorspelbaarheid en zijn gehecht aan de manier waarop ons leven eruit ziet. Echter onze relaties, ons werk en onze gezondheid staan onder de invloed van tijd en dus verandering. Dit kan veel spanning opleveren.

Automatische reacties hierop kunnen zijn het vasthoudend nastreven van bepaalde doelen, een sterke controlebehoefte, dwangmatig piekeren, besluiteloosheid, onverschilligheid of isolatie. Of de neiging datgene wat ons raakt of beangstigd steeds maar uit de weg te gaan of afleiding te zoeken. We bouwen zo patronen op als reactie op moeilijke momenten.

Mindfulness is gericht op het trainen van de aandacht en het ontwikkelen van een milde, accepterende houding tot gedachten en gevoelens. Vriendelijkheid en aandachtige nieuwsgierigheid zijn kernbegrippen om met een niet-oordelende houding in het hier-en-nu te blijven. Het volledig beleven van het moment met een frisse, open blik op jezelf en de wereld om je heen. Men leert automatische reacties te herkennen en daar afstand van te nemen als dit nodig is.

Alhoewel mindfulness van oorsprong een levenshouding, een manier van ‘zijn’ is en geen techniek gericht op het bereiken van een bepaald doel, wordt deze training steeds meer ingezet bij stressreductie, depressie-preventie, crisismanagement, angstreductie, vermoeidheidsklachten, chronische klachten, zingevingsproblemen en verliesverwerking.

‘De taak die we onszelf moeten stellen is niet om ons veilig te voelen maar om onzekerheid te kunnen verdragen.’

– Erich Fromm

‘Wie er ook bij je komt, vriend of vijand: ontvang hem of haar welwillend’

– Franciscus van Assisi

Contact

Locatie

Alphen a/d Rijn

Wilhelminalaan 2
2405 ED  Alphen a/d Rijn

tel: 06 - 38 09 11 64
info@breed-perspectief.nl

drs. P.J. Breed

GZ-psycholoog (BIG registratienummer 19061375725)
Cognitief Gedragstherapeut VGCt®,
Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd
Orthopedagoog Generalist NVO
KvK 27323514