Behandeling volwassenen

Als er sprake is van duidelijke psychische problemen kan een psychologische behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ aangewezen zijn. Wellicht bent u hiervoor verwezen door de huisarts.

De focus van de behandeling ligt op het herstellen van de balans waarbij we kijken naar terugkerende patronen die herstel in de weg kunnen staan. ‘Wat gebeurt er (steeds) met mij?’ is een belangrijke vraag. Leren luisteren naar wat je lichaam te vertellen heeft kan je innerlijke bewustzijn versterken en een sleutel zijn voor herstel.

Specifieke interventies kunnen nodig zijn om een stagnatie te herstellen, bijvoorbeeld interventies gericht op angst of trauma. We maken gebruik van uw eigen krachtbronnen en creativiteit. Doel van de gesprekken is om op een punt te komen dat u merkt zelf weer de regie op uw leven te hebben waardoor er herstel kan plaatsvinden. Er is dus geen volledig herstel nodig voordat we het traject kunnen beëindigen!

In mijn werk put ik uit technieken vanuit mindfulness, symbooldrama, cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR en lichaamsgerichte therapie bij trauma. De afgelopen jaren heb ik positieve ervaringen opgedaan met online behandelingen zoals beeldbellen en e-health waarbij het voordeel is dat u in uw eigen omgeving bent tijdens de behandeling.
Wanneer u meer wilt weten over kwaliteitsstandaarden voor de geestelijke gezondheidszorg kunt u kijken op ggzstandaarden

Regelmatig werk ik samen met andere disciplines, zoals een homeopaat, een oefen- of fysiotherapeut, een gezins- of relatietherapeut om van verschillende invalshoeken te werken aan het herstel van de balans.

Bekijk hier het kwaliteitsstatuut van Breed Perspectief: link kwaliteitsstatuut.

‘In het leven maken mensen allerlei fasen door. We worden opgevoed, gaan naar school, kiezen een studie, krijgen werk, stichten een gezin en worden ouder. In al die fasen kunnen psychologen een rol spelen om ons weerbaar te maken en het leven aan te kunnen. Zij kunnen ons helpen bij het gezond opvoeden, het ontwikkelen van levensvaardigheden, ons stimuleren gezond in ons werk te staan en zingeving in ons werk en persoonlijk leven te bevorderen.’

Bron: VGCt

‘In een dwarsstraat kom je vaak de mooiste dingen tegen’

– Loesje

Wachttijd
7-12-2023: momenteel bedraagt de wachttijd voor een eerste gesprek circa 5 – 6 maanden. Na het eerste gesprek is er geen wachttijd voor de start van de behandeling. Met welke klachten er wordt aangemeld heeft geen invloed op de wachttijd.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart.

Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Waarneming
Breed Perspectief biedt geen crisishulpverlening. Als uw behandelaar in acute situaties niet bereikbaar is, dient u contact op te nemen met uw huisarts (of buiten kantoortijden de Huisartsenpost / HAP).

Bij vakanties en ziekte regelt uw behandelaar zo nodig vervanging bij een collega. Breed Perspectief werkt samen met collega’s die betrokken zullen worden in het geval de praktijk plotseling tijdelijk of permanent gesloten wordt.

Vergoeding
De volwassenzorg valt binnen de Generalistische Basis GGZ. De behandeling wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering wanneer er een verwijzing is van de (huis)arts. De vergoeding wordt echter wel ingehouden op uw eigen risico

Per 1 januari 2022 is het Zorg Prestatie Model (ZPM) ingevoerd. Dit model is gebaseerd op prestaties van geleverde zorg. De tarieven van de prestaties zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hierin is zowel de directe contacttijd als niet-zichtbare tijd verwerkt (voorbereiding, verslaglegging, administratie, overige praktijkkosten). Door zorgverzekeraars wordt meestal een door hen bepaald percentage van het NZa-tarief vergoed.

Wanneer er een contract is met uw zorgverzekeraar worden de kosten van uw behandeling elke maand rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd. Breed Perspectief heeft in 2023 een contract met de volgende zorgverzekeraars: Z&Z, AZVZ, ONVZ, VvAA, JaaahPNO, CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, DSW, InTwente, a.s.r., Ditzo, Stad Holland, Zilveren Kruis, Pro Life, Interpolis, FBTO, Achmea, De Friesland, Aevitae, Eno, Menzis, Anderzorg, HEMA, VinkVink.

Wanneer er géén contract is met uw zorgverzekeraar, wordt de nota elke maand naar u gestuurd. U kunt deze nota zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. U zult waarschijnlijk niet het volledige bedrag vergoed krijgen. Daarom wordt u geadviseerd vóór een eerste gesprek navraag te doen bij uw zorgverzekering over de hoogte van de vergoeding. Het deel wat u vergoed krijgt wordt ingehouden op uw jaarlijks eigen risico.

Tarief
De duur van het consult bepaalt het tarief. De meest voorkomende tarieven in 2023 zullen zijn:

Intake 60 minuten              € 173,40
Intake 75 minuten              € 211,43
Behandeling 45 minuten   € 128,40
Behandeling 60 minuten   € 152,50

Het tarief voor niet-verzekerde zorg en zelfbetalers bedraagt € 105,00 per consult van 45 minuten en € 120,00 voor een consult van 60 minuten.

In het geval van niet of te laat afzeggen van een afspraak (binnen 24 uur) wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 52,50 en zijn niet declareerbaar.

Contact

Locatie

Alphen a/d Rijn

Wilhelminalaan 2
2405 ED  Alphen a/d Rijn

tel: 06 - 38 09 11 64
info@breed-perspectief.nl

drs. P.J. Breed

GZ-psycholoog (BIG registratienummer 19061375725)
Cognitief Gedragstherapeut VGCt®,
Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd
Orthopedagoog Generalist NVO
KvK 27323514