Behandeling kinderen en jeugd

Lukt het uw kind of jongere niet om, met hulp van ouders en school, de ontwikkelingsstappen die bij de leeftijd passen te nemen, dan kan een behandeling hier een aanvullende ondersteuning zijn. Er wordt gezamenlijk een op maat gemaakte behandeling opgezet waarbij kinderen leren putten uit hun eigen creatieve mogelijkheden. Ouders worden waar nodig als ondersteuning ingezet.

Specifieke interventies kunnen nodig zijn om een stagnatie te herstellen, bijvoorbeeld interventies gericht op angst of trauma. Regelmatig werk ik samen met andere disciplines, zoals een homeopaat, een oefen- of fysiotherapeut, een gezins- of relatietherapeut om van verschillende invalshoeken te werken aan vermindering van de klachten.

In mijn werk put ik uit technieken vanuit mindfulness, symbooldrama, cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR en lichaamsgerichte therapie bij trauma. Doel van de behandeling is om op een punt te komen dat jullie zonder ondersteuning vooruit kunnen. Volledig klachtenvrij zijn is dus niet nodig voordat we het traject hier kunnen beëindigen! Online behandelen (via beeldbellen) geeft vaak goede resultaten en behoort tot de mogelijkheden.

Bekijk hier het kwaliteitsstatuut van Breed Perspectief: link kwaliteitsstatuut.

‘Iedereen is een genie. Maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukking beschouwen.’

– Albert Einstein

E
Angst
E
Adoptie
E
Boosheid
E
Pesten
E
Hechting
E
Verdriet
E
Ingrijpende gebeurtenissen
E
Omgaan met chronische ziekte
E
Trauma

Cool2BFit

Samen naar een gezondere leefstijl, dat is het doel van het programma Cool2BFit. Het programma is gericht op basisschool-kinderen in de leeftijd van 8-13 jaar die, samen met hun ouders, hulp kunnen gebruiken bij een fitte leefstijl en een gezond gewicht.

Het eerste jaar gaan de kinderen in groepsverband sporten met een sportinstructeur en een kinderfysiotherapeut. Kinderen die nog niet sporten bij een sportclub worden geholpen om een passende sportkeuze te maken.
In de ouder- en kinderbijeenkomsten leren de kinderen en hun ouders van een diëtist wat gezonde voeding is. Paula Breed is als gedragsdeskundige betrokken bij deze bijeenkomsten om de kinderen en hun ouders te helpen om de gezondere manier van leven vol te houden.

In het tweede jaar van het Cool2BFit programma is er regelmatig contact met de betrokken deskundigen om ervoor te zorgen dat de positieve veranderingen blijvend zijn.

Meer informatie en aanmelden: 

Cool2BFit Alphen aan den Rijn

Alphen Vitaal – Cool2BFit

Wachttijd
7-12-2023: momenteel bedraagt de wachttijd voor een eerste gesprek circa 5 – 6 maanden. Na het eerste gesprek is er geen wachttijd voor de start van de behandeling. Met welke klachten er wordt aangemeld heeft geen invloed op de wachttijd.

Wanneer u de wachttijd voor uw kind te lang vindt, kunt u informatie krijgen over welke collega-praktijken een minder lange wachttijd hebben. 

Waarneming
Breed Perspectief biedt geen crisishulpverlening. Als de behandelaar in acute situaties niet bereikbaar is, dient u contact op te nemen met uw huisarts (of buiten kantoortijden de Huisartsenpost / HAP).

Bij vakanties en ziekte regelt de behandelaar zo nodig vervanging bij een collega. Breed Perspectief werkt samen met collega’s die betrokken zullen worden in het geval de praktijk plotseling tijdelijk of permanent gesloten wordt.

Vergoeding
Jeugdhulp binnen de Jeugdwet wordt vergoed vanuit de gemeente met een geldige verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ. Voor de behandeling van kinderen en jeugd in de gemeenten Alphen a/d Rijn en Kaag en Braassem werkt Breed Perspectief als onderaannemer voor GO! voor jeugd en in 2024 samen met de gemeente Alphen aan den Rijn.

Het tarief voor niet-verzekerde zorg en zelfbetalers bedraagt € 105,00 per consult van 45 minuten en € 120,00 voor een consult van 60 minuten.

In het geval van niet of te laat afzeggen van een afspraak (binnen 24 uur) wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 52,50 en zijn niet declareerbaar.

Contact

Locatie

Alphen a/d Rijn

Wilhelminalaan 2
2405 ED  Alphen a/d Rijn

tel: 06 - 38 09 11 64
info@breed-perspectief.nl

drs. P.J. Breed

GZ-psycholoog (BIG registratienummer 19061375725)
Cognitief Gedragstherapeut VGCt®,
Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd
Orthopedagoog Generalist NVO
KvK 27323514